Go to Top

STOP στις δημοπρατήσεις της ΕΤΑΔ στον Ίσσο, η περιοχή είναι υψίστης αρχαιολογικής και φυσικής σπουδαιότητας και πρέπει να προστατευθεί

issosΚέρκυρα 5/06/2015

Μέχρι σήμερα, εξαιτίας της ασαφούς νομοθεσίας ή της μη εφαρμογής της, ακόμα και εξαιτίας της εξυπηρέτησης τοπικών επενδυτικών συμφερόντων, οι υδροβιότοποι και οι περιοχές Natura 2000 (Ερημίτης, Ίσσος, Αλυκές Λευκίμμης, Λίμνη Αντινιώτη, Διαπόντια. Παξοί, Αντίπαξοι κλπ) στο νομό Κέρκυρας, δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα συνολικό σχέδιο προστασίας. Ουδέποτε φρόντισαν, τόσο το κράτος όσο και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, να θεσμοθετήσουν ένα πλαίσιο ανάδειξης και μέριμνας του φυσικού πλούτου των νησιών μας.

Δεδομένων των παραπάνω, εδώ και αρκετές μέρες γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Σαμοϊλη και Φωτεινή Βάκη, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας και την Αναπληρωτή Υπουργό Νάντια Βαλαβάνη, για την ακύρωση των δημοπρατήσεων της ΕΤΑΔ στην περιοχή της Λιμνοθάλασσας Κορισσίων, που φέτος προκηρύσσονται σε ακόμα πιο προκλητική βάση λόγω αύξησης των παραχωρούμενων τετραγωνικών μέτρων και αύξησης της χρονικής τους διάρκειας. Ως αποτέλεσμα των πιέσεων, δόθηκε την Τρίτη 02-06-15 ρητή εντολή προς την ΕΤΑΔ για την ακύρωση των δημοπρατήσεων.

Οι λόγοι που συνέβαλαν σε αυτήν την εντολή (η δεσμευτικότητά της βέβαια από την ΕΤΑΔ είναι σχετική) είναι οι εξής:

  1. Η λιμνοθάλασσα Κορισσίων είναι ένα σύνθετο και σχεδόν αδιατάρακτο φυσικό οικοσύστημα μεγάλης αρχαιολογικής, αισθητικής και βιολογικής αξίας. Ως ο κυριότερος υγρότοπος στο νησί, είναι σημαντικός για την προστασία της άγριας ζωής και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας. Περιέχει το μοναδικό δάσος κέδρων καθώς και τις μοναδικές στην Ελλάδα πετρόμορφες αμμοθίνες, (δηλ αμμοθίνες που έχουν πετροποιηθεί και σύμφωνα με την Ελληνική Γεωλογική Εταιρία πρόκειται για παλαιοθίνες Πλειστοκαινικής ηλικίας με υψόμετρο μεγαλύτερο των 15 m). Σύμφωνα δε με το ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 60) η ευρύτερη περιοχή ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura με α.α. 168, κωδικό GR2230007, κατηγορία ΖΕΠ. Επίσης, στα Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών [Υπ. Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων] (ISSN 0004-6604), αναφέρεται ότι υπάρχουν σημαντικά προϊστορικά ευρήματα και πετρώματα.
  1. Δεν έχει τελεσιδικήσει η μεταβίβαση του Ίσσου στο ΤΑΙΠΕΔ, διότι εκκρεμεί Απόφαση από το 4ο Τμήμα του ΣτΕ για την Αίτηση Ακύρωσης που κατέθεσαν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Ως εκ τούτου ακόμα διατηρεί τον κοινόχρηστο και αναπαλλοτρίωτο χαρακτήρα του κατά το Σύνταγμα της Ελλάδας (απολύτως ανεπίδεκτα ιδιωτικής κυριότητας και πράγματα εκτός συναλλαγής). Ακόμα όμως και η μεταβίβαση να εγκριθεί, εκτιμούμε ότι θα είναι αντισυνταγματική και παράνομη, γι’ αυτό δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε με όλα τα μέσα, για την ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας μεταβίβασης που αντιτίθεται σαφώς στη συνταγματική προστασία και το βασικά αναπαλλοτρίωτο των δημόσιων κοινόχρηστων πραγμάτων. Με το ίδιο σκεπτικό, δεν αναγνωρίζουμε ούτε στην ΕΤΑΔ το δικαίωμα να παρεμβαίνει αυθαίρετα στη συγκεκριμένη περιοχή Natura
  1. Η ανάδειξη της ύψιστης αρχαιολογικής και φυσικής αξίας του Ίσσου, εκτός του ότι αποτελεί καθήκον μας, μπορεί να συντελέσει στην κατακόρυφη αναβάθμιση του –κορεσμένου πλέον– τουριστικού προϊόντος της Κέρκυρας και να αποδώσει πολλαπλάσια οφέλη στον Τουρισμό και την ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη του νομού. Αξιοποίηση της περιοχής, δεν σημαίνει αυθαίρετες οχλούσες χρήσεις στον αιγιαλό (χρήσεις που έτσι και αλλιώς δεν προβλέπονται στα Περιφερειακά Προγράμματα ή τα ειδικά χωροταξικά) με το πρόσχημα των 5-6 αμφιβόλου νομιμότητας θέσεων εργασίας. Σημαίνει απόλυτη προστασία και μηδενική παρέμβαση στο φυσικό τοπίο, με στόχο την ανάδειξή του ως ένα από τα σημαντικότερα φυσικά και αρχαιολογικά μνημεία της Μεσογείου.
  1. Πρέπει να σταματήσει πλέον η κλασική πρακτική της πελατειακής λογικής, που έως τώρα επέτρεπε παράνομες ή άκρως επιζήμιες για το περιβάλλον “επενδύσεις” μικροσυμφερόντων. Η φύση είναι πάνω από τα κέρδη και σε καμιά περίπτωση, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εμπορεύσιμο είδος στο βωμό της κερδοσκοπίας.

Σε αυτή τη βάση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Σαμοϊλης και Φωτεινή Βάκη, επιμένουν στην ακύρωση των δημοπρατήσεων από την ΕΤΑΔ και καλούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση να πράξει αναλόγως, για όσες υποθέσεις την αφορούν.

Προς τούτο ανακοινώνουν ότι από αύριο κιόλας, ξεκινούν τις προσπάθειες σύστασης Φορέων Διαχείρισης για τα φυσικά μνημεία των νησιών μας, μεταξύ των οποίων και αυτό του Ίσσου. Θα ξεκινήσουν μια σειρά επαφών με τους τοπικούς φορείς, τους ΟΤΑ και το ΥΠΑΠΕΝ για να συγκροτηθεί μια συνολική και τεκμηριωμένη πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο, συμβατή με την Οδηγία για τους Οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ (ν. 2742/1999 όπως συμπληρώθηκε με το ν. 3044/2002, με τον οποίο και ιδρύθηκαν 25 Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της χώρας).

Οι αρμοδιότητες των εν λόγω Φορέων Διαχείρισης (ΦΔΠΠ) είναι περισσότερο ενημερωτικού, γνωμοδοτικού, πιστοποιητικού χαρακτήρα, προώθησης και συντονισμού δράσεων, παρεμβάσεων προς τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Παρότι από την ισχύουσα νομοθεσία τους έχει δοθεί περισσότερο επικουρικός ρόλος, παρά ρόλος πραγματικού διαχειριστή και παρότι υπάρχουν  ορισμένες αρνητικές εμπειρίες στο παρελθόν από τη λειτουργία τους, θα γίνει μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλιστεί η μέγιστη ανιδιοτελής και δημιουργική δράση αυτών των ΦΔΠΠ.

Δεν θα υποπέσουμε σε σφάλματα του παρελθόντος και σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει δημοκρατική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων τοπικών, περιφερειακών, κρατικών και επιστημονικών φορέων.

Η προσπάθεια αυτή, εντάσσεται στα πλαίσια της ξεκάθαρης πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης για την “τακτοποίηση” πολλών εκκρεμοτήτων, που συνειδητά έως τώρα οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλησαν να δρομολογήσουν. Εντάσσεται στα πλαίσια των θέσεων της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, για την αδιαπραγμάτευτη προστασία του φυσικού μας πλούτου και του περιβάλλοντος.

ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας

, , ,