Go to Top

Λύνεται το πρόβλημα της εγγραφής στον ΟΑΕΔ για τους σπουδαστές Δ.Ι.Ε.Κ

Λύνεται το πρόβλημα που είχε προκύψει με τους εν ενεργεία ή εν δυνάμει σπουδαστές Δημοσίων ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Τουρισμού οι οποίοι είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, με διάταξη που εισήχθη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».

Η βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινή Βάκη είχε καταθέσει Ερώτηση προς τα Υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού τον Ιανουάριο 2018, την οποία είχαν συνυπογράψει ακόμη πενήντα τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «Σχετικά με τους εποχιακά εργαζόμενους που επιθυμούν να εγγραφούν σε Δ.Ι.Ε.Κ και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού». Στην ερώτηση είχε επισημανθεί ότι ήταν άκρως προβληματική για τις τουριστικές περιοχές η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία, «άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που προτίθενται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραμμα […]». Όπως είχε τονιστεί, η προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν την εγγραφή τους σε Δημόσιο ΙΕΚ, δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να πληρούται για τους εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό. Ως εκ τούτου, έπρεπε να διαλέξουν είτε να χάσουν το επίδομα και τον χρόνο ανεργίας είτε να μη φοιτήσουν σε Δημόσιο ΙΕΚ.

Με τη διάταξη που εισήχθη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, το πρόβλημα αυτό λύνεται οριστικά, καθώς το άρθρο 34, με τίτλο «Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης», προβλέπει πως «άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος». Έτσι, δεν είναι αναγκαστικό η εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΔ να έχει λάβει χώρα τέσσερις μήνες πριν από τη φοίτηση, αλλά μπορεί να αφορά το σύνολο των προηγούμενων δώδεκα μηνών.

Ολόκληρο το «άρθρο 34 – Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης»:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:
α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος,
β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και
γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.»
2. Όσοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διαγράφηκαν από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε επειδή δεν πληρούσαν την προϋπόθεση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 είτε επειδή δεν τήρησαν την προϋπόθεση της περ. β΄ της ιδίας παραγράφου, μπορούν να υποβάλουν εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση επανεγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για την αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας τους από την ανωτέρω διαγραφή και τη συνέχιση της καταβολής του τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας, αναδρομικά από την ημερομηνία διαγραφής.
3. Όσοι από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο, μετά τη διαγραφή τους από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επανεγγράφηκαν ως νέοι άνεργοι, μπορούν να υποβάλουν εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση για την αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας τους από την ανωτέρω διαγραφή και τη συνέχιση της καταβολής του τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας, αναδρομικά από την ημερομηνία διαγραφής.
4. Αν για κάποιον από τους αναφερόμενους στις παρ. 2 και 3, μεταξύ της ως άνω διαγραφής του και της αίτησής του, συνέτρεξε και έτερος λόγος διαγραφής του, η αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας του και η καταβολή τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας από την ημερομηνία της κατά την παρ. 2 διαγραφής του, μπορεί να εκταθεί μέχρι το χρονικό σημείο που προέκυψε ο λόγος αυτός. Περαιτέρω αιτήματα συνέχισης της κατάστασης ανεργίας του, εξετάζονται από τον ΟΑΕΔ κατά την κείμενη νομοθεσία.

, , ,