Go to Top

Μέτρα κοινωνικής ανακούφισης και ανάπτυξης

Η βουλευτής Κέρκυρας και Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινή Βάκη ενημερώνει για τα μέτρα κοινωνικής ανακούφισης των πολλών, που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της οικονομίας και των δημοσιονομικών, στη βάση ενός κοινωνικού κράτους δικαίου. Τα νέα μέτρα που προβλέπονται στο ενιαίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ, επαναφορά της 13ης σύνταξης, μείωση του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε τρόφιμα, εστίαση, είδη ροφημάτων, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν την εφορία
Στη ρύθμιση θα εντάσσονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31/12/2018. Η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση έως και σε 120 δόσεις, θα δίνεται βάση της φορολογικής δυνατότητας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις).

Συγκεκριμένα, δικαίωμα αποπληρωμής των χρεών σε 120 δόσεις θα έχουν όσοι συμπληρώνουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ προβλέπεται η εφαρμογή ενός προοδευτικού συντελεστή, μέσω του οποίου θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος του εκάστοτε οφειλέτη. Για τα φυσικά πρόσωπα, ο προοδευτικός συντελεστής θα μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Ειδικότερα, η βουλευτής τονίζει ότι για ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ και οφειλή έως 3.000 ευρώ, δεν θα υπάρξει επιβάρυνση τόκων. Επίσης, ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18 και η ελάχιστη δόση θα ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Η εφάπαξ καταβολή της οφειλής θα οδηγεί σε απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά 100%. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί μείωση των προσαυξήσεων στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει λιγότερες δόσεις.

Αναφορικά με τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σωματεία, Συλλόγους, Ιδρύματα κ.λπ.) θα ισχύσουν οι ίδιες ρυθμίσεις με αυτές των φυσικών προσώπων.

Για τα Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα η ρύθμιση θα έχει πεδίο εφαρμογής για το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τις 31/12/2018. Στην περίπτωση αυτή, θα ισχύουν δυο ειδών ρυθμίσεις:
• Για οφειλές από τακτική αιτία όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, οι δόσεις αυξάνονται από 12 σε 18.
• Για οφειλές από έκτακτη αιτία όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, οι δόσεις θα είναι έως 30.
Εφάπαξ καταβολή των οφειλών θα οδηγεί αυτόματα σε απαλλαγή των προσαυξήσεων.
Υπογραμμίζεται ότι δύναται ο οφειλέτης να εντάξει στη ρύθμιση και οφειλές που υπάγονται και σε άλλες πάγιες ρυθμίσεις (12 ή 24 δόσεις). Θετική εξέλιξη αποτελεί η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων, κατασχέσεων, πλειστηριασμών καθώς και η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας.
Σε περίπτωση μη απόδοσης δυο συνεχόμενων δόσεων, θα πραγματοποιείται αναστολή της ρύθμισης. Από τη ρύθμιση των 120 δόσεων εξαιρούνται οι οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή και λαθρεμπορία.
Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία
Στη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης όλων των Φυσικών και Νομικών προσώπων. Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές στα Ταμεία έως 31/12/2018. Οι ρυθμίσεις απευθύνονται στους εργοδότες, στους μη μισθωτούς και στους αγρότες.
Αναλυτικότερα, για την αποπληρωμή των εργοδοτικών εισφορών θα εφαρμοστεί κούρεμα των επαυξήσεων κατά 100% στην περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής της οφειλής ή 50% υπό την προϋπόθεση εξόφλησης των μηνιαίων δόσεων.

Για τους μη μισθωτούς προβλέπεται ο επανυπολογισμός των οφειλών με βάση την ελάχιστη εισφορά (περίπου 160 ευρώ τον μήνα) του νόμου 4387/2016.

Μέσα από τη ρύθμιση των 120 δόσεων σημαντική θα είναι η ελάφρυνση προς τους αγρότες, για τους οποίους προβλέπεται διαγραφή των προσαυξήσεων κατά 100% με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαίνουσες είναι οι ρυθμίσεις που αφορούν τις συντάξεις χηρείας. Συγκεκριμένα, καταργούνται τα ηλικιακά όρια, αυξάνεται το ποσό της σύνταξης, επιμηκύνεται η σύνταξη χηρείας στα παιδιά του θανόντος μέχρι τα 24 έτη και μειώνεται η ελάχιστη χρονική διάρκεια γάμου για να δικαιούται κανείς σύνταξη χηρείας από τα 5 στα 3 έτη.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ΟΤΑ
Το υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε ρύθμιση των οφειλών Φυσικών ή Νομικών προσώπων προς τους δήμους. Η διάταξη αυτή αφορά οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις πχ ΔΕΥΑΚ, τέλη, φόρους, εισφορές, προσαυξήσεις ή πρόστιμα. Στη ρύθμιση εντάσσονται Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τους δήμους μέσα σε 100 δόσεις.

Με τη διάταξη αυτή, αφενός επωφελούνται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και αφετέρου ενισχύεται ο ρυθμός εισπραξιμότητας και τα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άλλες σημαντικές τροπολογίες
Στον νόμο για τις 120 δόσεις εντάσσονται και μια σειρά σημαντικών τροπολογιών που συνιστούν ένα μεγάλο βήμα προς την ελάφρυνση και την οικονομική ενίσχυση των πολιτών.

Δέκατη Τρίτη Σύνταξη
Με σκοπό την ενίσχυση των εισοδημάτων των συνταξιούχων, θεσμοθετείται ως μόνιμο μέτρο η καταβολή της δέκατης τρίτης (13ης) σύνταξης. Δικαιούχοι του επιδόματος της 13ης σύνταξης ορίζονται όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη λόγω γήρατος, όσοι δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας, καθώς και όσοι είναι ανασφάλιστοι υπερήλικες σύμφωνα με τον ν. 1296/1982 (Α’ 128), του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και του ν. 4387/2016 (Α’85).

Επισημαίνεται ότι η 13η σύνταξη δεν δύναται να κατασχεθεί από το Δημόσιο ή τρίτους, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις και καταβάλλεται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους. Το τελικό ποσό της 13ης σύνταξης θα υπολογίζεται και θα κλιμακώνεται κατά τρόπο αναλογικό βάση του ύψους της μεικτής κύριας σύνταξης.

Μείωση Φ.Π.Α. σε τρόφιμα, εστίαση, είδη ροφημάτων
Καθοριστικό μέτρο ανακούφισης του οικογενειακού προϋπολογισμού συνιστά η τροπολογία μείωσης του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε τρόφιμα και εστίαση. Συγκεκριμένα, άμεσα θα τεθεί σε ισχύ η μείωση του Φ.Π.Α. από 24% σε 13% σε καταναλωτικά αγαθά όπως: καφές, κακάο, τσάι, χαμομήλι, ζάχαρη, αλάτι, ξύδι, μπαχαρικά, αλλαντικά, μαρμελάδες, σοκολάτες, μπισκότα, παγωτά, κρουασάν, παξιμάδια, κονσέρβες, δημητριακά, φυτικές λιπαρές ουσίες κ.λπ.
Η μείωση του Φ.Π.Α. από 24% σε 13% θα επεκταθεί και στον χώρο των υπηρεσιών εστίασης (καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, αρτοπωλεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία, κ.λπ).

Μείωση Φ.Π.Α. σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο
Θεσπίζεται η μείωση Φ.Π.Α. σε ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ) και φυσικό αέριο από 13% σε 6%. Με την τροπολογία αυτή, η κυβέρνηση στοχεύει στην επίτευξη μιας ουσιαστικής οικονομικής ελάφρυνσης των πάγιων εξόδων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

, , ,