Go to Top

Ερώτηση Φ. Βάκη και Θ. Μουμουλίδη για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ερώτηση σχετικά με την «Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου» κατέθεσαν προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της βουλευτή Κέρκυρας Φωτεινής Βάκη και του βουλευτή Κοζάνης Θέμη Μουμουλίδη.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι από την ίδρυση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας το 2004 δεν έχουν κατοχυρωθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το Τμήμα έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών και ότι όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων έχουν ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, τονίζεται, εάν οι απόφοιτοί του δεν ενταχθούν σε κάποια κατηγορία ΠΕ μέσω της ρύθμισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, τότε ο διορισμός τους στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν θα είναι εφικτός.

Τέλος, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τον Υπουργό:
α) πότε αναμένεται να κατατεθεί στου Βουλή το σχέδιο νόμου για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας,
β) αν θα δοθεί λύση στο χρονίζον πρόβλημα των αποφοίτων του Τμήματος Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος
και γ) αν θα δοθεί η δυνατότητα διορισμού των αποφοίτων του Τμήματος Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και ευρύτερα η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: «Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου»

 Τον Μάρτιο του 2017 έγινε γνωστό ότι η Επιτροπή, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων και προσόντων αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, επρόκειτο σύντομα να ολοκληρώσει το έργο της, με τελικό στόχο την κατάθεση σχεδίου νόμου σχετικό με τα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά και την κατοχύρωση προσόντων για τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όπως είχε δηλώσει ο κ. Υπουργός, το πρόβλημα αφορά 195 πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, δηλαδή περίπου τα μισά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Για την επίλυση του προβλήματος το Υπουργείο Παιδείας είχε στείλει το Νοέμβριο του 2016 έγγραφο προς τα ΑΕΙ, με το οποίο ζητούταν από τα Τμήματα που δεν είχαν ρυθμίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα, να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας ιδρύθηκε το 2004 και έχει ως αποστολή, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν.3255/22.07.2004), να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.

Από την ίδρυσή του κι έπειτα δεν έχουν κατοχυρωθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των  αποφοίτων του, ενώ η σχετική ρύθμιση μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συνεργασία άλλων Τμημάτων, καθώς δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ στην Ελλάδα.

Σε συνέχεια του εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας για τη ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων το οποίο εστάλη το Νοέμβριο του 2016,  το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας προχώρησε σε σειρά ενεργειών.

Όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων έχουν ολοκληρωθεί από τις 26 Απριλίου 2017, όταν το τμήμα έλαβε τη σχετική τεκμηριωμένη απόφαση.

Η απόφαση αυτή της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου διαβιβάστηκε στο Υπουργείο στις 2 Ιουνίου 2017. Σε αυτήν αναφέρονται αναλυτικά όλα τα πεδία, στα οποία δύνανται να απασχολούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος. Μεταξύ άλλων, στην απόφαση σημειώνεται πως οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και να καταλαμβάνουν θέσεις στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που αποκτούν στο πλαίσιο των σπουδών τους. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι δύνανται να απασχολούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, είτε στη διδασκαλία των αντικειμένων πολυμέσων και των εικαστικών και οπτικοακουστικών/υβριδικών τεχνών, εφόσον έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικά μαθήματα.

Για τον σκοπό αυτό, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας προχώρησε βάσει του Ν.4547/2018 στην κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος Σπουδών για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των αποφοίτων, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά. Ωστόσο, παρόλο που το Τμήμα θα απονέμει πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας βάσει της νομοθεσίας, εάν οι απόφοιτοί του δεν ενταχθούν σε κάποια κατηγορία ΠΕ μέσω της ρύθμισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, τότε ο διορισμός τους στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν θα είναι εφικτός.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας;
  • Θα δοθεί λύση στο χρονίζον πρόβλημα των αποφοίτων του Τμήματος Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, σύμφωνα με το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος;
  • Θα δοθεί η δυνατότητα διορισμού των αποφοίτων του Τμήματος Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και ευρύτερα η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Βάκη Φωτεινή

Αθανασίου Αθανάσιος 

Ακριώτης Γεώργιος 

Αντωνίου Χρήστος

 Ιγγλέζη Αικατερίνη 

Καββαδία Ιωαννέτα

Καραγιαννίδης Χρήστος

 Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

 Καστόρης Αστέριος

 Κατσαβριά -Σιωροπούλου Χρυσούλα

 Καφαντάρη Χαρούλα

 Κουράκης Αναστάσιος

 Κυρίτσης Γεώργιος

 Λιβανίου Ζωή

 Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

 Μορφίδης Κωνσταντίνος

 Μπαλωμενάκης Αντώνιος

 Μπαξεβανάκης Δημήτριος

 Ντζιμάνης Γεώργιος

 Ξυδάκης Νικόλαος

Πάλλης Γεώργιος

Ριζούλης Ανδρέας

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σέλτσας Κωνσταντίνος

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σταματάκη Ελένη

Στέφος Ιωάννης

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Σύνδεσμος Ερώτησης 

, , , ,