Go to Top

Υποβάθμιση των υπηρεσιών των Δημόσιων ΙΕΚ ως συνέπεια του συστήματος πρόσληψης Εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτών

Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Οι προσλήψεις Εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτών στα δημόσια Ι.Ε.Κ. ανήκουν στις περιπτώσεις των προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ. Aπευθύνονται σε πολλές κατηγορίες πολιτών, όπως σε ιδιώτες, σε απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, καθώς και σε Ελεύθερους Επαγγελματίες και Τεχνίτες διάφορων ειδικοτήτων. Οι προσλήψεις αυτές διέπονται από ένα περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο που δεν διασφαλίζει την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως αρμόδιος φορέας, με την τελευταία πρόσκληση πρόσληψης των ως άνω Εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτών δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα αξιοκρατικό σύστημα πρόσληψης. Παρά τις όποιες αλλαγές και βελτιώσεις στη μοριοδότηση των κριτηρίων πρόσληψης, δεν κατάφερε να εκσυγχρονίσει εν γένει το σύστημα και να άρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Έτσι ένα από τα κυριότερα μέρη της τυπικής μετα-λυκειακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ο σημαντικότερος ίσως πυλώνας της εκπαίδευσης ενηλίκων μένει για χρόνια στάσιμος και ανήμπορος να υπηρετήσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του σήμερα!

Οι αιτίες, σύμφωνα μάλιστα και με τις διαπιστώσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, είναι οι κάτωθι:

– Ο χρόνος που δίνεται στους ενδιαφερόμενους για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους συνήθως δεν επαρκεί για τη σωστή ενημέρωση, τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έγκαιρη υποβολή τους.

– Δεν παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο των φακέλων.

– Δεν δίνεται επαρκής χρόνος για ενστάσεις, παρά προθεσμία μόνο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων.

– Υπάρχει ρευστότητα στις προδιαγραφές των εκάστοτε προκηρύξεων και ασαφή περιγράμματα σχετικά με το ποιος μπορεί να διδάξει τι. Δημιουργείται έτσι το περιθώριο για τη μη αξιοκρατική επιλογή Εκπαιδευτικού προσωπικού.

– Δίνεται αδικαιολόγητα προτεραιότητα πρόσληψης στους πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ σε βάρος ακόμη και εκείνων που συγκεντρώνουν περισσότερα τυπικά προσόντα.

– Δεν αξιολογείται το παρεχόμενο έργο των Εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτών εδώ και πολλά χρόνια. Παράλληλα, για την υποβοήθηση του έργου τους, δεν υπάρχουν Σύμβουλοι Κατάρτισης, αντίστοιχοι με τους Σχολικούς Συμβούλους των σχολικών μονάδων.

-Παρά το γεγονός ότι με τη νέα μοριοδότηση πριμοδοτήθηκε η ανεργία με μεγάλο συντελεστή, δεν υπάρχει εισοδηματικό πλαφόν για όσους υψηλόμισθους υπαλλήλους επιλέγουν τα ΔΙΕΚ ως δεύτερη εργασιακή προτίμηση.

– Προσλαμβάνεται προσωπικό το οποίο συχνά δε διαθέτει διδακτική ή συγγραφική εμπειρία.

– Oι απασχολούμενοι ωρομίσθιοι, η υπηρεσία τους και οι ώρες απασχόλησης του καθενός δεν αναρτώνται στη Διαύγεια όπως γίνεται με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

– Πολλές ειδικότητες δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα.

-Τέλος, φέτος υπήρξε αιφνιδιασμός της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, με αναθέσεις μαθημάτων από τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων, πριν ακόμα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες.

Τα παραπάνω έχουν τελικά ως αποτέλεσμα :

α) Να επιλέγονται Εκπαιδευτές – Εκπαιδευτικοί από την ίδια συνεχώς δεξαμενή υποψηφίων χωρίς να ανανεώνεται το σύστημα με νέους και νέες ιδέες.

β) Να συντηρούνται απαρχαιωμένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και παλιά λογισμικά που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα. Σε κάποιες κιόλας περιπτώσεις δεν υπάρχουν καθόλου προγράμματα σπουδών (οδηγοί κατάρτισης) παρά μόνο ωρολόγια προγράμματα και στις περιπτώσεις αυτές η διδασκαλία γίνεται κατά το δοκούν. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχουν διδακτικά εγχειρίδια και οι καταρτιζόμενοι διαβάζουν από σημειώσεις, οι οποίες εκδίδονται από ωρομίσθιους εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν συγγραφική εμπειρία.

γ) Τα προγράμματα σπουδών να μην παρέχουν εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, με τις οποίες οι απόφοιτοι τους θα εντάσσονταν άμεσα στην αγορά εργασίας.

δ) Να μην βρίσκει τελικά ανταπόκριση η ελπίδα πληθώρας νέων ανθρώπων που δεν κατόρθωσαν να εισαχθούν σε μια Ανώτατη ή Ανωτέρα σχολή μέσω των Πανελλήνιων εξετάσεων ή ανθρώπων κάποιας ηλικίας, που επιζητούν μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους. Αυτό γίνεται φανερό και από το μεγάλο ποσοστό σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ. που εγκαταλείπει τις σπουδές του ή αποτυγχάνει στις εξετάσεις πιστοποίησης για απόκτηση Διπλώματος.

Στη δυσλειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. πρέπει να προστεθεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης και ελλιπούς γραμματειακής υποστήριξης παρά το μεγάλο αριθμό σπουδαστών ανά τμήμα.

Η παράθεση αυτών των σημαντικότερων προβλημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ. καταδεικνύει δύο πράγματα: Πρώτον, ότι ο θεσμός στηρίζεται σε γυάλινα πόδια, δεύτερον ότι η φοίτηση κυρίως για τα νέα παιδιά στις σχολές αυτές αποτελεί λύση ανάγκης και όχι ως όφειλε, σε μια περίοδο που δοκιμάζεται τόσο η ανεργία των νέων στην χώρα μας, μια σοβαρή λύση για επαγγελματική αποκατάσταση.

Έπειτα από τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Τί προτίθεται να πράξει για την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των δημόσιων ΙΕΚ;

Προτίθεται να επανεξετάσει το παρωχημένο αυτό σύστημα πρόσληψης Εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτών, ώστε να δοθεί νέα πνοή στην εν γένει λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ.;

Στοχεύει με συντονισμένες κινήσεις να συμβάλει ώστε τα δημόσια Ι.Ε.Κ. να αποτελούν συνέχεια της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προσφέροντας επιπλέον εξειδίκευση και κατάρτιση στους ενδιαφερόμενους;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές


Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Ακριώτης Γεώργιος

Αντωνίου Χρήστος

Αυλωνίτου Ελένη

Βάκη Φωτεινή

Γιαννακίδης Ευστάθιος

Γκιόλας Γιάννης

Δημαράς Γεώργιος

Δημητριάδης Δημήτριος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καββαδία Αννέτα

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καρακώστα Ευαγγελία

Καστόρης Αστέριος

Κατριβάνου Βασιλική

Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα

Κωνσταντινέας Πέτρος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μιχελής Αθανάσιος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μουμουλίδης Θέμης

Ντζιμάνης Γεώργιος

Ουρσουζίδης Γεώργιος

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Ρίζος Δημήτριος

Σεβαστάκης Δημήτριος

Σιμορέλης Χρήστος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Στέφος Γιάννης

Τζαμακλής Χαρίλαος

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφύλλου Μαρία

Σύνδεσμος Ερώτησης

,