Go to Top

Πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους κ.κ. Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Υγείας

Οι σπουδαστές που φοιτούν σε ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία και επάρκεια σε σχέση με το επαγγελματικό τους αντικείμενο, υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση ως απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
      Η νομοθεσία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη ασφάλιση των εν λόγω ασκουμένων, με συνέπεια να καθένας από αυτούς να κοστίζει 300 € περίπου μηνιαία ως προς την ασφάλιση, ενώ οι ίδιοι οι ασκούμενοι, δεν λαμβάνουν αμοιβή στο διάστημα αυτό.
      Συνέπεια του υψηλού κόστους της πλήρους ασφάλισης είναι να αδυνατούν οι απόφοιτοι των ανωτέρω Σχολών να πραγματοποιήσουν την άσκηση τους, είτε σε ιδιωτικούς είτε σε δημόσιους φορείς. Συγκεκριμένα, οι εξαιρετικά μειωμένες οικονομικές δυνατότητες των προϋπολογισμών των δημόσιων Νοσοκομείων δεν επιτρέπουν τη διάθεση πόρων για την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη που απαιτείται για καθεμία από τις θέσεις ασκουμένων.
      Το αποτέλεσμα, είναι να αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των αποφοίτων που βρίσκονται σε λίστες αναμονής για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Υπ’οψιν, ότι οι αιτήσεις προς το Γ.Ν. Πρέβεζας είναι αναρίθμητες, ενώ μόνο στο Γ.Ν. Άρτας ξεπερνούν τις 130, και οι μισές από αυτές αφορούν αποφοίτους των ετών 2011-2012 , οι οποίοι αδυνατούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διεκδικήσουν εργασία.
      Με αυτόν τον τρόπο αφ’ενός οι απόφοιτοι των σχολών και οι οικογένειες τους που τους στηρίζουν οικονομικά, βρίσκονται εγκλωβισμένοι για χρόνια μεταξύ της αποφοίτησης και της δυνατότητας ασκήσεως επαγγέλματος, αφ’ετέρου οι ίδιες οι Σχολές ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕ δυσφημούνται και υποβαθμίζονται, αφού δεν προτιμούνται από νέους σπουδαστές και βρίσκονται στα πρόθυρα του οριστικού λουκέτου.
      Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί εάν οι απόφοιτοι των Σχολών ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕ αντιμετωπισθούν από τη νομοθεσία όπως και οι απόφοιτοι Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 69450/9-9-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Συμπλήρωση της αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622/3-9-2015 εγκυκλίου “Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. του Ν.4186/2013, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας”» και την αριθ. 39931/Κ1/10-9-2015 (ΦΕΚ 1953/τ. Β/10-9-2015) άρθρο 2 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Έτσι, οι φορείς πραγματοποίησης της άσκησης, θα υποχρεούνται σε καταβολή των ασφαλίστρων που αφορούν μόνο στην περίπτωση ατυχήματος στο χώρο εργασίας όπου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, (με ποσοστό 1% επί του ετησίου τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά, ανά καταρτιζόμενο).

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
-Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να διευκολύνουν τους σπουδαστές ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕ να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, και ακολούθως να έχουν το αυτονόητο δικαίωμα να διεκδικήσουν εργασία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντίνος
Αυλωνίτου Βασιλείου Ελένη
Βάκη Γεωργίου Φωτεινή
Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης
Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθίου Ευσταθία (Έφη)
Γκιόλας Δημητρίου Ιωάννης
Δέδες Γεωργίου Ιωάννης
Δημητριάδης Κλεάνθη Δημήτριος
Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεϊν
Θεοφύλακτος Γαβριήλ Ιωάννης
Καρά Γιουσούφ Μεμέτ Αϊχάν
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
Κοζομπόλη – Αμανατίδη Γεωργίου Παναγιώτα
Κωνσταντινέας Νικολάου Πέτρος
Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
Μηταφίδης Ανδρέα Τριαντάφυλλος
Μιχελογιαννάκης Δημητρίου Ιωάννης
Μουμουλίδης Σταματίου Θεμιστοκλής
Πάλλης Ευστρατίου Γεώργιος
Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
Σκουρολιάκος Λουκά Παναγιώτης (Πάνος)
Στέφος Θεοδώρου Ιωάννης
Συρίγος Δημητρίου Αντώνιος
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου Μαρία
Τσίρκας Δημητρίου Βασίλειος
Ψυχογιός Κωνσταντίνου Γεώργιος

Σύνδεσμος Ερώτησης

, , ,