Go to Top

Πανελλαδικό Πρόγραμμα παραγωγής αερίου, ηλεκτρισμού και λιπασμάτων από υφιστάμενες και νέες μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά το πρότυπο της Ζυρίχης

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους κ. κ. Υπουργούς Εξωτερικών / Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού / Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

(1) Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ διαπιστώνουμε «…..Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) λειτουργεί από το 1994 και σήμερα είναι σε πλήρη λειτουργία. Η επεξεργασία λυμάτων στο ΚΕΛΨ περιλαμβάνει προεπεξεργασία, πρωτοβάθμια επεξεργασία και προχωρημένη δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου, επεξεργασία ιλύος και συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ΚΕΛ στην Ευρώπη και διεθνώς, με δυναμικότητα κάλυψης πληθυσμού 5.600.000 κατοίκων. Η μέση παροχή των εισερχόμενων λυμάτων  είναι της τάξεως των 730.000 κ.μ.  ημερησίως……. Στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας τα εισερχόμενα λύματα (της τάξης των 730.000 κ.μ. ανά μέρα) όχι μόνο επεξεργάζονται, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα πηγή ενέργειας. Συγκεκριμένα, κατά τη διεργασία της χώνευσης της μικτής ιλύος, παράγεται βιοαέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο στις δύο μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, με συνολική ηλεκτρική ισχύ 11,4 ΜWe και θερμική ισχύ 17,3 ΜWth.  Τα οφέλη από τη Λειτουργία της Μονάδας Συμπαραγωγής Θερμικής και Ηλεκτρικής ενέργειας είναι τόσο οικονομικά, καθώς επιτυγχάνεται εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και πρόσοδος από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον ΛΑΓΗΕ, όσο και περιβαλλοντικά. Πιο συγκεκριμένα: …1. Το βιοαέριο είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που αντικαθιστά τα συμβατικά καύσιμα. Η ελεγχόμενη καύση του βιοαερίου σε παλινδρομικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης έχει ως αποτέλεσμα να εκλύονται στην ατμόσφαιρα σημαντικά μειωμένοι αέριοι ρύποι σε σύγκριση με την καύση του βιοαερίου σε δαυλούς που πραγματοποιείτο πριν την κατασκευή των Μονάδων. …..2. Με τη νέα νομοθεσία για τα  δικαιώματα εκπομπών αέριων ρύπων θερμοκηπίου, η ύπαρξη των δύο μονάδων βιοαερίου στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας δίνει το δικαίωμα να λάβει η ΕΥΔΑΠ περισσότερα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών αέριων ρύπων θερμοκηπίου από ό, τι αν δεν υπήρχαν, ενώ η λειτουργία τους δε μειώνει τα ανωτέρω δικαιώματα, αφού πρόκειται για εκπομπές ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Επιπλέον, η λειτουργία των Μονάδων  συμβάλλει στην αυτοδυναμία της εγκατάστασης του κέντρου της Ψυττάλειας, καθώς μπορούν  να λειτουργούν ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου της ΔΕΗ, εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοτική και αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν…..»
(2)    Η ΕΥΑΘ ΑΕ (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών) τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας – Θράκης (ν 2651/1998, ν 2190/1920 όπως ισχύουν) και μαζί με την ΕΥΑΘ Παγίων (άρθρο 22 ν 2937/2001) επεξεργάζεται τα αστικά και βιομηχανικά λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και της ευρύτερης περιοχής στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται α) στην Σίνδο (όμορος και επικαλυπτόμενη περιοχή με το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα), β) στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ, βρίσκεται επίσης στην Σίνδο) και γ) στην Νέα Μηχανιώνα (βρίσκεται από την άλλη πλευρά του Θερμαϊκού κόλπου με κατεύθυνση νοτιανατολική).     Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων της ΕΥΑΘ, τα επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα όλων των βιομηχανιών – πλην αυτών των βιομηχανιών που βρίσκονται στη ΒΙΠΕΘ – όπως και τα αστικά λύματα του ΠΣΘ οδηγούνται μέσω του δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) που βρίσκεται όπως αναφέρθηκε στην Σίνδο. Τα προεπεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα της ΒΙΠΕΘ οδηγούνται στην Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) που βρίσκεται στην ΒΙΠΕΘ όπου και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. Στην συνέχεια σε επεξεργασμένη μορφή καταλήγουν και αυτά, όπως οι εκροές της ΕΕΛΘ, στο Θερμαϊκό Κόλπο. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι μόνον οι ιδιοκτήτες των βιομηχανιών και οι ελεγκτές της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης γνωρίζουν σε ημερήσια και συνεχή βάση εάν και κατά πόσο τα απόβλητα των βιομηχανιών εκτός της ΒΙΠΕΘ υφίστανται οιαδήποτε επεξεργασία.
Αντίθετα, είναι πολλές οι καταγγελίες (και εκ μέρους του ΤΟΕΒ Χαλάστρας) ότι ακατέργαστα βιομηχανικά αποβλητά παροχετεύονται σε κανάλια αποστράγγισης χωραφιών και καταλήγουν στο Θερμαϊκό Κόλπο.
Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο (βλ λχ ad hoc επιλεχθείσα εκφορά γνώμης σε EnviroMin Technologies), ότι η βιομηχανική λυματολάσπη διαφέρει από την αστική λυματολάσπη στη χημική και φυσική σύνθεση της. Η βιομηχανική λυματολάσπη που προέρχεται από τη χημική και πετροχημική βιομηχανία περιέχει συχνά βλαβερές ουσίες σε μεγάλα ποσοστά συγκέντρωσης και παρά πολύ σπάνια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω αξιοποίηση. Επίσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοαερίου, επειδή η βιομηχανική λυματολάσπη περιέχει στοιχεία που εμποδίζουν ή και ενεργούν αντίθετα στη διαδικασία σήψης της λυματολάσπης – προϋπόθεση για την παραγωγή βιοαερίου.Γι’ αυτό σήμερα η βιομηχανική λυματολάσπη αποσυντίθεται θερμικά και αξιοποιείται εν συνεχεία για την παραγωγή ενέργειας. Προσθέτουμε ότι η ΕΥΑΘ επεξεργάζεται καθημερινά αστική λυματολάσπη από 1.000.000 κατοίκους του Πολεδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και 200.000 κατοίκους του Δήμου Σίνδου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ευάριθμα δημοτικά διαμερίσματα Καλοχωρίου, Σίνδου, Γέφυρας, Αγ. Αθανασίου, Μαλγάρων, Κυμίνων, Χαλάστρας, Ωραιοκάστρου και Διαβατών.

(3) Αντίθετα, στην Ελβετία π.χ.,, στην Aqua & Gas – την ειδική, επιστημονική εφημερίδα για τον κλάδο του αερίου και του νερού – στο 4ο τεύχος του 2014, στη σελίδα 24 και στον Πίνακα 1 με συντάκτες τους Helmut Vetter (Zuerich AG)  και  Juerg Schlaepfer (ERZ Entsorgung + Recycling Zuerich AG) παρατίθενται στοιχεία λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής αερίου από βιομάζα γεωργικής και αστικής προέλευσης, καθώς και μιας μονάδας παραγωγής αερίου από αστικά λύματα. Σημειώνουμε ότι η μονάδα επεξεργασίας αστικής λυματολάσπης στη Ζυρίχη (περιοχή Werdhölzli) με 670.000 κατοίκους είναι η μεγαλύτερη στην Ελβετία. Στον εν λόγω πίνακα και αναφορικά με την περίοδο έναρξης λειτουργίας από Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2013 αναφέρεται παραγωγή αερίου από αστικά λύματα ύψους 16.020.000kWh και παραγωγή λιπασμάτων ύψους 7.800 τόνων. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου αρ. 257 από 10.07.2015 της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας, το 2014 η παραγωγή ρεύματος σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικής λυματολάσπης ανήλθε σε 1.340.000MWh. Σύμφωνα με το 446 δελτίο τύπου για το έτος 2013 της ίδιας στατιστικής υπηρεσίας, από ένα σύνολο  1.794.700 τόνων ξηράς λυματολάσπης, χρησιμοποιήθηκαν 491.300 τόνοι στην γεωργία ως λίπασμα και 203.700 τόνοι για εργασίες ανάπλασης της φύσης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1)    Πόσοι τόνοι ξηρής επεξεργασμένης αστικής λυματολάσπης διατέθηκαν ως λίπασμα για τη γεωργική παραγωγή το έτος 2014;
2)    Ποιο ήταν το ύψος της ηλεκτρικής παραγωγής (σε MW) που παρήγαγαν το 2014 οι ελληνικοί σταθμοί επεξεργασίας αστικής λυματολάσπης;
3)    Ποια ήταν η χρηματική αξία της ηλεκτρικής παραγωγής που παρήγαγε, κατανάλωσε η ίδια ή πούλησε σε τρίτους η ΕΥΔΑΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2015;
4)    Ποιος είναι ο σχεδιασμός  για την εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου επενδύσεων για την παραγωγή αερίου, ηλεκτρισμού και λιπασμάτων από τις υφιστάμενες στην ελληνική Επικράτεια μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων;
5)    Έχουν κατατεθεί προτάσεις στο νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) – συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – ώστε να δεσμευτούν κονδύλια για ένα  αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων;
6)    Έχουν προσεγγιστεί τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, ώστε  να υποστηρίξουν και  να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα;
7)    Έχει προγραμματιστεί η χωριστή επεξεργασία της βιομηχανικής και της αστικής λυματολάσπης; Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Ακριώτης Γεώργιος

Αυλωνίτου Ελένη

Βαγενά Άννα

Βάκη Φωτεινή

Γάκης Δημήτρης

Δέδες Ιωάννης

Εμμανουηλίδης Δημήτρης

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Θεοφύλακτος Ιωάννης

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Καββαδία Ιωαννέτα

Λάππας Σπυρίδων

Λιβανίου Ζωή

Μπγιάλας Χρήστος

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Ντζιμάνης Γεώργιος

Παπαφιλίππου Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Πρατσόλης Αναστάσιος

Ριζούλης Ανδρέας

Ρίζος Δημήτρης

Σεβαστάκης Δημήτρης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Στέφος Ιωάννης

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

 

 

 

Σύνδεσμος Ερώτησης

, , ,