Go to Top

Ζητήματα που προκύπτουν από ενδεχόμενα κενά στις διαδικασίες αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, τίτλων σπουδών που εμπλέκονται εμμέσως ιδιωτικοί φορείς

Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Με αφορμή σχετική ανάρτηση του ειδησεογραφικού ιστότοπου για την Παιδεία (http://www.esos.gr/) σχετικά με την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων που προσφέρονται με την μορφή «σπουδών εξ αποστάσεως» και δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου ενδιαφέροντος από την Ελληνική κοινωνία για σπουδές αυτού του τύπου, θα θέλαμε ενημέρωση για τα παρακάτω:

Α) Η υπάρχουσα νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση εξ’ αποστάσεως τίτλων σπουδών της αλλοδαπής (ν. 3328/2005, αρ. 4 παρ. 1α) αναφέρει: «Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών με παρακολούθηση». Σύμφωνα με την δημοσίευση στο esos ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ – πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) – κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου – εξαιρεί «τη χρήση- και μόνον- χώρου στην ημεδαπή ως εξεταστικού κέντρου, που προσδιορίζεται από το ίδιο το Ίδρυμα της αλλοδαπής»1. Προκύπτει επομένως, η ανάγκη να διασφαλίζεται από τον Οργανισμό η μη παράβαση των διατάξεων του νόμου, ειδικά όταν ορίζεται σαφώς ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας στην ημεδαπή.

Β) Η παραπάνω εξαίρεση προφανώς και αποτελεί μια ερμηνεία του νόμου που έχει δοθεί και εφαρμόζεται από το ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, μια ερμηνεία που έρχεται σε αντίθεση με το αρ. 16 του Συντάγματος αλλά και με αποφάσεις του ΣτΕ (π.χ. 2392/2004 αρ. 6 – σχετ. 1) όπου γίνεται σαφής αναφορά ότι δεν επιτρέπεται αναγνώριση χρόνου σπουδών διανυθέντος σε τμήμα ή παράρτημα ΑΕΙ της αλλοδαπής, το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα με μορφή ιδιωτικού φροντιστηρίου ή Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών καθώς αυτό θα συνιστούσε καταστρατήγηση του Συντάγματος… Με αφορμή αυτή την ερμηνεία του νόμου από το ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, εμφανίζονται ιδιωτικοί φορείς στην Ελλάδα δηλ. Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (που συνεργάζονται με αλλοδαπά Ιδρύματα) να διαφημίζουν τις σπουδές τους ως αναγνωρισμένες από τον ΔΟΑΤΑΠ2 (προφανώς το παραπάνω κολλέγιο δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση).

Γ) Μετά από καταγγελία πολίτη, πληροφορηθήκαμε ότι ιταλικό ίδρυμα το οποίο διαθέτει ιστοσελίδα στα ελληνικά και γραφεία στην Αθήνα, διαφημίζει τα προγράμματα του μέσω του ΔΟΑΤΑΠ3 και με ανθρώπους του Οργανισμού.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Μήπως τελικά σπουδές που προσφέρονται σε κολλέγια, κάνοντας χρήση τις αποφάσεις του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, βαπτίζονται ως σπουδές από απόσταση και τελικά αναγνωρίζονται, καταστρατηγώντας εμμέσως το Σύνταγμα της χώρας;

2) Πως λοιπόν μπορεί να διασφαλιστεί από τον παραπάνω αναφερόμενο Οργανισμό, η μη παράβαση των διατάξεων του νόμου, ειδικά όταν ορίζεται σαφώς ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας στην ημεδαπή;

3) Έχουν αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλοι που εμμέσως εμπλέκονται ιδιωτικοί φορείς;
Οι ερωτώντες βουλευτές

Μαντάς Χρήστος
Ακριώτης Γιώργος
Αυλωνίτου Ελένη
Βάκη Φωτεινή
Δριτσέλη Παναγιώτα
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Καρα Γιουσούφ Αϊχάν
Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα
Μηταφίδης Τριαντάφυλλος
Πάντζας Γιώργος
Σεβαστάκης Δημήτρης
Τζούφη Μερόπη

Σύνδεσμος Ερώτησης

, , ,